Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Sơ kết 1 năm Đề án 06; triển khai Kế hoạch số 418 ngày 27/3 của UBND huyện

Chuyển đổi số  
Huyện Thanh Liêm: Sơ kết 1 năm Đề án 06; triển khai Kế hoạch số 418 ngày 27/3 của UBND huyện
UBND Huyện Thanh Liêm sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 06 ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai chỉ thị số 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của UBND huyện về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023; Phát động tháng cao điểm phủ kín CCCD, kích hoạt  tài khoản định danh điện tử vào ngày cuối tuần với chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng - TUV, Phó CT UBND tỉnh; đại tá Tô Anh Dũng - UV BTV Tỉnh uỷ, giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, Bí thư HU, CT HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành – Phó bí thư TT huyện uỷ, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư HU, CT UBND huyện.
126.jpg
Toàn cánh hội nghị - Ảnh: Minh Nguyệt
        Qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06, các ban ngành địa phương trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã từng bước nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án. Tổ công tác Đề án 06 cấp xã được thành lập, kiện toàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đã thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin 1 cửa điện tử của huyện với hệ thống  Cơ sở quốc gia về dân cư", 16/16 xã, thị trấn cán bộ một cửa và các bộ phận liên quan đã thực hiện thành thạo 2 dịch vụ công liên thông về “ Đăng ký khai sinh- đăng ký thường  trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng". Trong đó nhóm đăng ký khai sinh đã tiếp nhận 381 hồ sơ, nhóm đăng ký khai tử tiếp nhận 86 hồ sơ. Duy trì thường xuyên việc thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ CCCD  cho đối tượng đủ điều kiện cấp, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; thực hiện số hoá hồ sơ cư trú; cấp tài khoản an sinh xã hội để chi trả phụ cấp các đối tượng qua tài khoản; kiểm tra, tích hợp số hoá dữ liệu đất đai; thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch; triển khai sử dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT đều đã cơ bản được triển khai thực hiện. Đến nay, đã cấp trên 105 nghìn thẻ CCCD, đạt  trên 98,5 %, đứng đầu toàn tỉnh, (trong đó xã Liêm Phong là một trong 3 xã của tỉnh Hà Nam phủ kín CCCD gắn chíp sớm nhất toàn quốc); kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên 60 nghìn tài khoản, đứng đầu toàn tỉnh. Tổ chức thực hiện số hoá tàng thư hồ sơ hộ khẩu đạt 100%.17/17 cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận công dân sử dụng CCCD, tỷ lệ quét thành công thay thế thẻ BHYT đạt trên 75%. Mở tài khoản an sinh xã hội cho gần 2 nghìn trường hợp để chi trả chế độ.
129.jpg
Đồng chí Hàng Mạnh Dũng - Phó Bí thứ HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Minh Nguyệt
130.jpg
Đại tá Tô Anh Dũng ​- UV BTV Tỉnh uỷ, giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen chó các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: Minh Nguyệt
125.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, BT HU, CT HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  - Ảnh: Minh Nguyệt
       Tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai Kế hoạch số 418 ngày 27/3/2023 của UBND huyện về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023; Phát động tháng cao điểm phủ kín CCCD, kích hoạt  tài khoản định danh điện tử vào ngày cuối tuần với chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn ký cam kết Phát huy vai trò của người đứng đầu- Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 cấp xã, quyết liệt chỉ đạo hệ thống chính quyền cấp xã, cấp thôn đồng bộ vào cuộc thực hiện và hoàn thành xuất sắc tháng  cao điểm phủ kín CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện từ và các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2023.
127.jpg
Các đơn vị ký cam kết thực hiện Đề án 06 - Ảnh: Minh Nguyệt
      Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và tặng quà cho công an xã Liêm Phong vì có thành tích xuất sắc trong Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.  Nhiều tập thể cá nhân đã được UBND tỉnh, giám đốc công an tỉnh, UBND huyện Thanh Liêm  khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyền đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030./