Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Năm 2023 giá trị sản xuất CN – TTCN ước đạt 27.320 tỷ đồng

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm: Năm 2023 giá trị sản xuất CN – TTCN ước đạt 27.320 tỷ đồng
Năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm ước 27.320 tỷ đồng, đạt 100,2% KH năm, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm trước.
44.jpg
45.jpg
Các sản phẩm công nghiệp chính ước đạt như: đá các loại gần 13 triệu m3 đạt 100,24% KH năm; clinker trên 12 triệu tấn đạt 107,04% KH; hàng thêu gần 3 triệu bộ đạt 100% KH; xi măng gần 13 triệu tấn; hàng may công nghiệp trên 21 triệu sản phẩm; gạch 168 triệu viên; nước giải khát 186,5 triệu lít, gấu bông  50.360 con, ống thép mạ kẽm 36.000 tấn; vôi trên 300.000 tấn đạt 131,4% KH. Có được kết quả trên là do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN – TTCN trên địa bàn huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng trong sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là sự tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách phát triển sản xuất của huyện. Nhờ vậy, giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Để tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất CN – TTCN trong năm 2024, huyện Thanh Liêm tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra tình  tình hình sản xuất của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở duy trì ổn định, gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường./