Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2024.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2024.
Chiều ngày 28/3, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên năm 2024. Với Chủ đề: “Hát mãi khúc quân hành”. Dự liên hoan có Thượng tá Tăng Thanh Long, phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Trần Xuân Thành, Phó BT TT HU.
109.jpg
Tham gia liên hoan có gần 50 Sĩ quan, quân nhân chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên; đoàn viên, thanh niên, sinh viên các nhà trường trên địa bàn huyện đã đem đến liên hoan một chương trình nghệ thuật Ca múa nhạc với nội dung Ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước; Ca ngợi truyền thống cách mạng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tình đoàn kết quân dân, người chiến sĩ hôm nay trên các lĩnh vực học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
110.jpg
Chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; Tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Qua đó nhằm động viên và phát huy khả năng sáng tác, biểu diễn, thưởng thức nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ; tạo cao trào sinh hoạt văn hóa, chính trị tinh thần trong bộ đội và nhân dân. Đồng thời lựa chọn các tiết mục đặc sắc tham dự liên hoan tỉnh Hà Nam trong thời gian tới./