Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Liên đoàn lao động huyện tập huấn lý luận chính trị

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Liên đoàn lao động huyện tập huấn lý luận chính trị
Chiều ngày 22/9/2023 liên đoàn lao động huyện Thanh Liêm đã tổ chức lớp tập huấn lý luận chính trị cho cán bộ công đoàn cơ sở
253.jpg
Liên đoàn lao động huyện Thanh liêm  vừa tổ chức tập huấn lý luận chính trị  dành cho chủ tịch công đoàn cơ sở trên địa bàn. Tại  lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề: Xây dựng hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trước yêu cầu mới. Thông qua lớp tập huấn trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở  những chuẩn mực giá trị văn hóa cơ bản  trong những nội dung cốt lõi nhất của xây dựng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Từ đó phát huy trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ chính đáng quyền và lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này LĐLĐ huyện đã sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023 .