Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm : Kích hoạt hơn 96.200 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 91%.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm : Kích hoạt hơn 96.200 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 91%.
62.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Thanh Thủy phối hợp công an xã hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Hiện nay, công tác chuyển đổi số được thực hiện rộng khắp, toàn diện tại tất cả các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Trong năm 2023, các xã, thị trấn rà soát, cập nhật địa chỉ số với tổng số gần 40.000 địa chỉ được thông báo, bao gồm hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo... đạt tỷ lệ 100%. 8/16 xã, thị trấn xây dựng cổng thông tin điện tử với đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. 10/16 xã, thị trấn lắp hệ thống camera giám sát môi trường tại các bãi rác tập trung nhằm giám sát, xử lý các hành vi vi phạm môi trường; nâng cao ý thức người dân không xả rác bừa bãi, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định vì môi trường sống văn minh, sạch đẹp. Bên cạnh đó huyện đã phát huy hiệu quả vai trò của 101 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 505 thành viên, nòng cốt là các cán bộ cơ sở, lực lượng đoàn viên, thanh niên có kỹ năng số cơ bản đã được các ngành chuyên môn phối hợp tập huấn; trực tiếp đến địa bàn hỗ trợ và hướng dẫn người dân tiếp cận kĩ năng số và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến cơ bản. Đến nay, toàn huyện có hơn 96.200 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 91%.