Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Hội phụ nữ phản biện xã hội với dự thảo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm: Hội phụ nữ phản biện xã hội với dự thảo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.
Chiều ngày 8/9, Hội phụ nữ huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị phản biện xã hội với dự thảo kế hoạch "rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện.
194.jpg
195.jpg
Toàn cảnh buổi hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp và tham luận tập trung vào những nội dung như: Cơ sở pháp lý và căn cứ để ban hành dự thảo kế hoạch; Phạm vi của dự thảo kế hoạch, đặc biệt là công tác tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền và phân công nhiệm vụ khi thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị... Những nội dung tham gia phản biện của các đại biểu đã thể hiện rõ quan điểm của mình và có những đề xuất cụ thể, lập luận rõ ràng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Ý kiến phát biểu của các đại biểu góp phần hoàn thiện kế hoạch "Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện. Thông qua phản biện nhằm nâng cao hiệu quả trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2023. Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024 và các mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn huyện./