Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Hiệu quả từ chương trình cho vay Nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn

Thông tin Kinh tế xã hội  
Huyện Thanh Liêm: Hiệu quả từ chương trình cho vay Nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn
Tại huyện Thanh Liêm, chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai từ năm 2006, đến nay đã giúp cho trên 44.500 lượt hộ gia đình sống tại khu vực nông thôn có điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để xây dựng, sửa chữa, cải tạo hơn 89 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư và nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn trên địa bàn huyện.
18.jpg

Cán bộ NHCSXH huyện hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã.

Chỉ tính riêng từ năm 2023 cho đến nay, chương trình tín dụng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã hỗ trợ cho 2.190 hộ được vay vốn để xây dựng mới/sửa chữa cải tạo 4.380 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với số tiền cho vay lên đến 43,8 tỷ đồng.

Đến hết 30/04/2024, dư nợ chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) của NHCSXH huyện Thanh Liêm đạt 111,206 tỷ đồng, với 6.125 hộ gia đình đang vay vốn. Những kết quả đạt được của chương trình cho thấy việc ban hành chính sách tín dụng Chiến lược quốc gia về cấp NS&VSMTNT là cần thiết, đảm bảo tính phù hợp, nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn.

            Một trong những khó khăn nhất hiện nay là theo quy định của chương trình, hộ dân thuộc khu vực thành thị (thị trấn) không nằm trong diện được vay vốn. Mặc dù nằm trên địa bàn thị trấn nhưng đặc điểm của hộ dân nơi đây không sinh sống tập trung tại trung tâm như các tỉnh, thành phố lớn mà chủ yếu sinh sống và làm việc gần nơi chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cần sớm mở rộng đối tượng cho vay đối với khu vực thị trấn không thuộc địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, mức cho vay của chương trình là 10 triệu đồng/công trình, so với tình hình giá cả hiện nay thì chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Được biết, hiện nay các Bộ, ngành có liên quan đã đi khảo sát thực tế tại nhiều địa phương và đang trình Chính phủ nâng mức cho vay của chương trình cho phù hợp với tình hình giá cả nguyên vật liệu, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ kịp thời nhu cầu vốn cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình tín dụng NS&VSMTNT hơn nữa./.