Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: giải ngân 63.500 triệu đồng nguồn vốn tín dụng chính sách trong Quí I/2024

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Huyện Thanh Liêm: giải ngân 63.500 triệu đồng nguồn vốn tín dụng chính sách trong Quí I/2024
Quí I/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh liêm đã bám sát chỉ đạo, điều hành của NHCSXH cấp trên, chủ động tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
130.jpg

Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm tổ chức Giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã Thanh Nghị

Tổng doanh số giải ngân trong Quý I/2024 đạt 63.500 triệu đồng, với 1.362 lượt khách hàng được vay vốn;  Doanh số thu nợ Quý I/2024 là 42.000 triệu đồng. Hộ nghèo và các đối tượng chính sách được nhận tiền vay theo hồ sơ đã phê duyệt, được trả nợ gốc, trả lãi tiền vay,… ngay tại các Điểm giao dịch xã của NHCSXH mở tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, lịch giao dịch vào ngày cố định hàng tháng (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch giao dịch xã trên địa bàn huyện Thanh Liêm quý I/2024 đạt 99,7%; tỷ lệ thu nợ gốc tại điểm giao dịch xã đạt 98%; tỷ lệ thu lãi tại điểm giao dịch xã đạt 100%.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/03/2024 đạt 561.477 triệu đồng; tăng 21.500 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,98%.

Trong quý II/2024, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm sẽ tăng cường công tác tuyên truyền huy động vốn, tập trung nguồn lực thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu được phân bổ và nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, tạo việc làm, nhu cầu về nhà ở, xây dựng/sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, …, cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an xinh xã hội trên địa bàn.