Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm được bổ sung 30 tỷ đồng nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm được bổ sung 30 tỷ đồng nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm
Thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm được giao bổ sung 30 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương triển khai chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
14.jpg

Cán bộ NHCSXH huyện kiểm tra sử dụng vốn vay tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị nhận uỷ thác khẩn trương tổ chức rà sát nhu cầu vay vốn làm căn cứ tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân bổ nguồn vốn cho các địa xã, thị trấn; phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra thông tin người lao động đủ điều kiện vay vốn; phân công cán bộ thực hiện khảo sát, thẩm định phương án vay vốn, giải ngân kịp thời cho các phương án vay vốn có tính khả thi.

Tổng nguồn vốn cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện là 114,6 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 là 52,5 tỷ đồng, vốn uỷ thác địa phương 20,9 tỷ đồng (gồm vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh 16,2 và Nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách huyện là 4,7 tỷ đồng).

Tính đến ngày 26/11/2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân được 20,3/30 tỷ đồng nguồn vốn tăng trưởng. Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn tăng trưởng xong trước ngày 26/12/2023, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đảm bảo nguồn vốn phát huy tối đa hiệu quả góp phần phục hồi, phát triển kinh tế trên địa bàn.