Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Dư nợ tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 4,6% trong 4 tháng đầu năm

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Huyện Thanh Liêm: Dư nợ tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 4,6% trong 4 tháng đầu năm
Tính đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thanh Liêm đạt 565,3 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách tỉnh và huyện đạt 28,8 tỷ đồng, tăng 4,7 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm đạt 91,3 tỷ đồng; Doanh số thu nợ đạt 66,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 564,8 tỷ đồng, với 48.199 khách hàng đang vay vốn, tăng 24,8 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,6%, hoàn thành 84,5% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2024.
17.jpg

Ngân hàng CSXH huyện tổ chức giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi tại điểm giao dịch xã Liêm Thuận

Cũng trong 4 tháng, Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm đã giải ngân cho hơn 1,7 nghìn lượt khách hàng vay vốn. Trong đó: cho vay vốn sản xuất kinh doanh đối với hơn 500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với 282 lượt khách hàng; hỗ trợ vốn cải tạo và xây mới công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn đối với 686 lượt hộ; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 241 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; cho vay 04 lượt người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất kinh doanh; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho 10 lượt khách hàng.

Hiệu quả từ các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng CSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.