Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.
Chiều 25/9, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; Chỉ thị 01 ngày 3/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PPCC, CNCH trong tình hình mới.
267.jpg
Đ/c Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị 
Triển khai 43 mô hình Đề án 06. Đến nay, huyện Thanh Liêm đã và đang thực hiện được 24 mô hình, trong đó 11 mô hình đã hoàn thành và mang lại hiệu quả, đặc biệt là mô hình điểm số 14 ứng dụng CCCD gắn chíp điện tử, VNEID phục vụ kiểm soát an ninh ra, vào và chấm công tại Công ty Xi măng Xuân Thành; mô hình số 6, số 11 về khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNEID, quản lý lưu trú tại cơ sở khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện ....  Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những mặt đạt được, phân tích, đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các mô hình của đề án ... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo huyện Thanh Liêm yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để mô hình đạt hiệu quả, hướng tới nền hành chính số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi cần phải xuất trình các loại giấy tờ để giao dịch hành chính. Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị 01-CT/TTg ngày 3/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC, CNCH trong tình hình mới. Theo đó lực lượng công an huyện tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an trong công tác PCCC& CNCH. phát huy hiệu quả mô hình "nhà tôi có bình chữa cháy"./