Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Đảng uỷ xã Thanh Nguyên phát hành cuốn lịch sử đảng bộ xã

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Đảng uỷ xã Thanh Nguyên phát hành cuốn lịch sử đảng bộ xã
Đảng ủy xã Thanh Nguyên - huyện Thanh Liêm vừa long trọng tổ chức lễ phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2020 và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên có từ 45- 55 năm tuổi Đảng
33.jpg
34.jpg
36.jpg
Sau một thời gian sưu tầm, nghiên cứu công phu từ tư liệu và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; cuốn lịch sử Đảng bộ xã Thanh Nguyên giai đoạn 1930-2020 đã hoàn thiện và chính thức phát hành với 3 phần 8 chương: giới thiệu khái quát về vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa xã Thanh Nguyên; tái hiện lại những chặng đường lịch sử vẻ vang trong công cuộc đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ nhân dân xã Thanh Nguyên từ thời kỳ chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược cho đến thời kỳ quê hương đổi mới; và khái quát chặng đường lịch sử vẻ vang của quê hương Thanh Nguyên. Thông qua cuốn lịch sử nhằm giúp cán bộ, Đảng viên và nhân dân hiểu rõ các giá trị truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước của người dân Thanh Nguyên; cũng như sự lãnh đạo của đảng bộ trong suốt 90 năm qua. Đồng thời rút ra kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Ghi lại những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt hào hùng của Đảng bộ quân và nhân dân xã Thanh Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng CNXH, từ đó giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho các thế hệ. Tại lễ phát hành, Đảng ủy xã đã trao tặng cuốn lịch sử cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy qua các thời kỳ, các chi bộ trực thuộc
35.jpg
Cũng nhân dịp này, Đảng ủy xã Thanh Nguyên đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 4 đồng chí đảng viên có từ 45 đến 55 năm tuổi Đảng.