Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Đảng ủy quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Đảng ủy quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Sáng ngày 8/6, Đảng ủy quân sự huyện Thanh Liêm ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có Đại tá Lường Văn Thắng, UVBTV TU, phó bí thư Đảng ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Minh Tiến TUV BT HU, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng Phó bí HU, Chủ tịch UBND huyện.
52.jpg
Nguyễn Minh Tiến TUV BT HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị
               6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; triển khai học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023. Chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các phương án sẵn sàng chiến đấu, làm mới hệ thống bia, bảng, mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện và tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch. Chỉ đạo 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, thường xuyên nắm chắc tình hình trên địa bàn không để bị động bất ngờ....
53.jpg
           6 tháng cuối năm, đảng ủy quân sự huyện Thanh Liêm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023; tổ chức thực hiện các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và hướng nghiệp cho quân nhân xuất ngũ; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu"./