Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Đại hội hội cựu giáo chức xã Thanh Hải

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm: Đại hội hội cựu giáo chức xã Thanh Hải
Hội Cựu giáo chức xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm vừa long trọng tổ chức đại hội cựu giáo chức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
72.jpg
71.jpg
Hội cựu giáo chức xã Thanh Hải hiện có 94 hội viên sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2017-2023, cán bộ hội viên Hội cựu giáo chức xã Thanh Hải đã phát huy truyền thống nhà giáo, tăng cường đoàn kết, sẻ chia trong hội và cộng đồng; xây dựng nền nếp gia phong, gia đình nhà giáo gương mẫu và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên. Cùng với đó thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương do Đảng bộ và các ngành phát động. 100% hội viên tham gia tìm hiểu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và các hoạt động từ thiện nhân đạo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ hội đã hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 100% hội viên tham gia sinh hoạt tại các hội đoàn thể của địa phương, 100% giáo viên nghỉ chế độ tham gia sinh hoạt hội, tập thể hội và nhiều cá nhân hội viên đã được cấp ủy đảng, các ban ngành khen thưởng. 
73.jpg

Nhiệm kỳ 2023-2028, hội cựu giáo chức xã Thanh Hải tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua do huyện hội phát động, tích cực động viên tinh thần và vật chất giúp hội viên sống vui sống khỏe sống có ích, phát huy tính tự chủ sáng tạo của hội viên…

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao đại hội đã bầu BCH khóa mới và trao tặng kỷ niệm chương của Bộ GD và ĐT cho 6 hội viên có thành tích trong công tác hội.