Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân 2024

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm: Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân 2024
Do điều kiện thời tiết thuận lợi, cộng với sự chuẩn bị tốt mọi điều kiện từ giống, vật tư phân bón và các điều kiện phục vụ sản xuất, nên đến thời điểm này bà con nông dân huyện Thanh Liêm đã gieo cấy được trên 5.630 ha lúa Xuân, đạt trên 98% tổng diện tích gieo cấy.
25.jpg
Trong đó, diện tích lúa gieo thẳng trên 3.000 ha, diện tích còn lại được gieo cấy bằng phương pháp mạ khay cấy máy và cấy tay. 100% diện tích cấy bằng trà Xuân muộn, với các giống lúa lai, lúa thuần và lúa chất lượng như: Nam Dương 99, Việt lai 24, Nhị ưu 986; Khang dân 18, VNR 20, Thiên ưu 8; Bắc thơm số 7… Các địa phương đã hoàn thành việc gieo cấy là Thanh Nghị, Thanh Phong, Thanh Nguyên, Liêm Túc và Thị trấn Kiện Khê. Hiện nay, Phòng nông nghiệp huyện chỉ đạo các địa phương khuyến cáo bà con xã viên khẩn trương cấy hết diện tích còn lại và chuyển trọng tập sang chăm sóc. Để bảo vệ diện tích lúa đã cấy, các HTXDVNN tập trung diệt chuột đồng loạt trên các xứ đồng, theo dõi diễn biến của thời tiết cũng như tình hình sinh trưởng của lúa Xuân để có giải pháp phòng tránh và chăm sóc kịp thời; đặc biệt duy trì mực nước trên mặt ruộng lúa thích hợp, tiến hành tỉa dặm, đảm bản mật độ phù hợp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đạt số rảnh hữu hiệu, giành năng suất và sản lượng cao nhất./