Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm. Chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa xuân.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm. Chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa xuân.
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Liêm đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống đồng gieo cấy lúa vụ Xuân, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.

     Vụ Xuân năm 2023, huyện Thanh Liêm có kế hoạch gieo cấy 5.750 ha lúa, Để bảo đảm diện tích lúa gieo cấy theo đúng lịch thời vụ, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị đẩy đủ về nguồn giống, phân bón và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Đến nay, các địa phương trong huyện đã hoàn thành việc lấy nước, và làm đất, đạt 100% kế hoạch. Cùng với đó, toàn huyện cũng đã gieo 100 ha mạ, 7 ha gieo bằng phương pháp mạ khay để cấy máy. Nét mới năm nay, Huyện Thanh Liêm mở rộng diện tích mạ khay máy cấy là 2.300 ha, bằng 40% tổng diện tích gieo cấy. Do diện tích lúa cấy bằng máy được mở rộng, UBND huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo các địa phương sớm xác định, quy hoạch vùng lúa cấy bằng máy thuận tiện tưới, tiêu, giao thông nội đồng… Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ dịch vụ mạ khay, cấy máy trong việc làm dịch vụ trên địa bàn chuẩn bị tổ chức tốt việc gieo mạ khay và cấy máy bảo đảm diện tích theo kế hoạch trong khung thời vụ. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Liêm 22 máy cấy Kubota công suất lớn và hơn 100 máy cấy cá nhân hiệu Văn Lang. Thanh Liêm phấn đấu đạt năng suất, giá trị cao nhất trên diện tích gieo cấy.​