Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Bình quân mỗi năm có 24.000 hộ nông dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm: Bình quân mỗi năm có 24.000 hộ nông dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa
Trong năm 2022, cùng với việc chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong huyện tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, phong trào tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm đã có 24.194 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, qua bình xét có 24.000 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa

    Để có được kết quả đó, công tác tuyên truyền của các cấp Hội đã bám sát vào các tiêu chí về gia đình văn hóa; phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa thường xuyên rà soát, đánh giá việc triển khai cũng như kết quả thực hiện từng tiêu chí của gia đình văn hóa; vận dụng điều kiện thực tế ở cơ sở để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm,…

    Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương Gia đình nông dân văn hóa tiêu biểu, có sự đánh giá ghi nhận của cộng đồng xã hội, như: hộ gia đình nông dân ông Trần Văn Năm - xã Thanh Thủy, hộ gia đình ông Nguyễn Hải Hinh - xã Thanh Nguyên, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thiệp - xã Thanh Tâm, hộ gia đình bà Hoàng Thị Tính - xã Liêm Cần,…

   Thời gian tiếp theo, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa để tuyên truyền thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, góp phần vào nâng cao đời sống tinh thần người nông dân và phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.