Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng khoá VI

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng khoá VI
Huyện uỷ Thanh Liêm vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng khoá VI năm 2023
172.jpg
Toàn cảnh buổi lễ 
Sau một tuần tham gia học tập, nghiên cứu; 37 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trong toàn huyện đã được giảng viên truyền đạt 5 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Trong quá trình học tập, các giảng viên đã lồng ghép những vấn đề thời sự chính trị cần thiết, phù hợp với đối tượng và thực tiễn công tác; từ đó giúp học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến trong hành động và xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Kết thúc khoá học có 37 học viên đủ điều kiện dự kiểm tra cuối khoá và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng; trong đó học viên xếp loại giỏi đạt 37,8%, còn lại là loại khá.
171.jpg
Đ/c Hoàng Văn Hạnh - Trưởng ban Tuyên Giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên 
Đến nay, Huyện uỷ Thanh Liêm đã tổ chức được 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng dành cho 314 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trong toàn huyện.