Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HTXDVNN xã Thanh Hà: Tập trung thu hoạch vụ lúa xuân, triển khai vụ mùa và trồng cây vụ đông năm 2024

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
HTXDVNN xã Thanh Hà: Tập trung thu hoạch vụ lúa xuân, triển khai vụ mùa và trồng cây vụ đông năm 2024

Vụ xuân năm 2024 xã Thanh Hà  huyện Thanh Liêm gieo cấy  tổng diện tích 395 ha lúa . Trong đó 170 ha lúa gieo sạ, 220 ha cấy máy. 5 ha cấy tay, tập trung chủ yếu các giống như: KD18, Ải 32; Bắc Thơm số 7 LT2, nếp 352, đài thơm 8 HDT10, nếp 87-2. Ngoài ra còn các giống lúa lai khác... Đầu tháng 6 một số thôn có trà lúa gieo cấy sớm đang trong giai đoạn chín, nông dân đang bắt đầu thu hoạch.Trước tình hình thời tiết khắc nhiệt mưa nắng thất thường, gây ngập úng làm ảnh hưởng đến diện tích lúa chín. Đảng ủy - UBND xã Thanh Hà chỉ đạo HTXDVNN xã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, huy động máy gặt, phương tiện, nhân lực khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng" để bảo toàn năng suất lúa. Đến ngày 11/6 toàn xã đã thu hoạch được trên 70% diện tích vụ lúa xuân. HTXDVNN chỉ đạo các đội tiếp nhận dịch vụ nông nghiệp cơ sở thôn, đề nghị nông dân thu hoạch lúa dự kiến ngày 16/6 gặt xong toàn bộ diện tích vụ lúa xuân trên địa bàn xã. Theo đánh giá bước đầu, năng suất lúa vụ xuân của xã Thanh Hà đạt năng suất 69 tạ/ha và tiếp tục triển khai gieo mạ và làm đất gieo cấy lúa mùa và triển khai trồng cây vụ đông đảm bảo tiến độ, thời vụ năm 2024.