Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nông dân xã Thanh Hà tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Hội nông dân xã Thanh Hà tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nông dân xã Thanh Hà tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  “Bác Hồ với Nông dân";Chuyên đề về Kỳ thi tốt nghiệp THPH năm 2024; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 và tuyên truyền 10 điểm mới luật căn cước công dân năm 2023 cho cán bộ hội viên . Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề giúp Hội Nông dân xã và các chi hội tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động Hội; gắn việc học tập và làm theo Bác với việc tổ chức các phong trào thi đua; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, hội viên nông dân đồng thời  nắm được các thông tin quan trọng về kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 để triển khai tuyên truyền thực hiện hiệu quả trong quần chúng nhân dân ./.