Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội liên hiệp thanh niên thị trấn Kiện Khê Đại Hội Đại Biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Hội liên hiệp thanh niên thị trấn Kiện Khê Đại Hội Đại Biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Chiều ngày 14/4, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn Kiện Khê tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

181.jpg

Hiện nay Hội LHTN thị trấn Kiện Khê gồm 10 chi hội với  320 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Kiện Khê đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công tác Hội và phong trào thanh niên của thị trấn đã đạt được những kết quả tích cực: 100% các chi Hội làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho hội viên, thanh niên. cán bộ, hội viên được học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt tổ chức Hội từ 63% trở lên. Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên của thị trấn Quản lý 02 tổ Tiết kiệm & Vay vốn với 70 tổ viên, số dư nợ hơn 3 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán, Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với các hoạt động như thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh nặng, chăm sóc các phần mộ Liệt sĩ và tổ chức Lễ thắp nến tri ân với trên 1000 lượt hội viên thanh niên tham gia.

 Nhiệm kỳ 2024-2029 Hội Liên hiệp thanh niên thị trấn Kiện Khê đã đề ra 10 nhiệm vụ trong tâm trong đó, phấn đấu hàng năm, đảm nhận ít nhất 02 công trình, phần việc thanh niên; phối hợp trồng mới hơn 300 cây xanh. Hàng năm có ít nhất 02 hoạt động chăm lo phát triển thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi. Tư vấn hướng nghiệp cho 200 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 50 lượt thanh niên. Hỗ trợ ít nhất 05 thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp trên 100 đoàn viên là hội viên thanh niên, tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên đạt 70%. Tại Đại hội đã hiệp thương 15 anh chị vào ban chấp hành Hội và hiệp thương cử chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN thị trấn Kiện Khê, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Liên hiệp thanh niên huyện Thanh Liêm trong thời gian tới./