Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn phân loại rác thải tại nguồn.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn phân loại rác thải tại nguồn.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Hà vừa phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam và huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn Phân loại rác thải tại nguồn.Tại hội nghị hơn 100 hội viên hội phụ nữ xã đã được tìm hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết trong hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải; hướng dẫn thu gom, phân loại  rác thải hữu cơ, vô cơ, rác thải độc hại, rác thải nông nghiệp  và biện pháp xử lý; kỹ thuật ủ phân từ rác sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh làm phân bón sinh học cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng, nhằm giảm chi phí mua phân bón vật tư nông nghiệp và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường. Theo đó, rác thải sinh hoạt của các hộ dân được thu gom riêng thành 3 loại rác thải hữu cơ, rác vô cơ và rác độc hại. Mỗi loại rác thải sẽ được chứa trong một thùng riêng biệt; rác thải vô cơ có thể tái chế hoặc thu gom tập trung tại điểm tập kết theo quy định, rác thải hữu cơ sẽ được dùng để ủ thành phân bón tại các hộ gia đình. Rác thải hữu cơ sau khi được phân loại sẽ được cho vào thùng ủ, khi rác đạt độ dày từ 20 - 30 cm thì dùng chế phẩm vi sinh pha với nước để tưới. Sau 30 - 45 ngày, lượng rác dưới đáy thùng sẽ tạo thành phân bón giàu dinh dưỡng cho cây trồng. Thông qua tập huấn, các hội viên phụ nữ xã Thanh Hà đã hiểu được lợi ích, tác dụng và cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón để áp dụng thực hiện tại nhà đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp.Sau buổi tập huấn mỗi cán bộ hội viên đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền rộng rãi nâng cao nhận thức, ý thức của người thân và cộng đồng về lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón cho cây trồng, để giảm tải lượng rác thải hàng ngày, từ đó giúp người dân thay đổi hành vi, sống thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời tạo ra một lượng phân bón tốt cho cây trồng, giúp nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững và an toàn góp xây dựng kinh tế xã hội tại địa phương.