Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình hoạt động tháng 7, 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020.


      Trong tháng 7, 8 năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã chủ động triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung chương trình hoạt động theo kế hoạch đề ra. Đã thông qua 7 Nghị quyết chuyên đề; chủ động phối hợp với các cơ quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết HĐND huyện; giám sát việc giải quyết tâm tư nguyện vọng của cử tri, các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp; phối hợp với UBND huyện tiếp công dân định kỳ, ban hành thông báo phân công lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện ở các xã, thị trấn...  Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động của HĐND huyện trong tháng 9 năm 2020. Trong đó, thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản; quản lý đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm; đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn; cải cách thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2020...Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp./.