Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm: tổ chức kỳ họp thứ 16

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm: tổ chức kỳ họp thứ 16
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề)
Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Đào Tuấn Anh- Phó Bí thư huyện ủy, CT UBND huyện; cùng thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ủy viên BTV huyện ủy, ủy viên BCH đảng bộ huyện, và các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
207.jpg
Đồng Chí Hoàng Mạnh Dũng BT Huyện Ủy CT UBND huyện Khai mạc kì họp
206.jpg
Đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thanh Liêm đã xem xét thảo luận thông qua 5 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền là: thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024, phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án của cấp huyện, điều chỉnh chủ trương đầu tư 09 dự án, thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiện Khê đạt tiêu chí đô thị loại V. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã đươc nghe báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 14 nghị quyết của HĐND huyện trong đó: 01 Nghị quyết về công tác cán bộ, 12 Nghị quyết về đầu tư công và 01 nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Kiện Khê đạt tiêu chí đô thị loại V. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, và là cơ sở pháp lý để UBND huyện, các cấp, các ngành chủ động có các giải pháp để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.