Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hôi đồng nhân dân huyện Thanh Liêm khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề )

Tin tức - Sự kiện  
Hôi đồng nhân dân huyện Thanh Liêm khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề )
149.jpg
150.jpg
Tại kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, kiện toàn chức danh CT HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kiện toàn chức danh CT UBND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Kết quả  ông Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đào Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã được nghe các tờ trình của UBND huyện, thường trực HĐND huyện về : lĩnh vực đầu tư công, quy hoạch; việc xác nhận kết quả giải quyết của thường trực HĐND huyện về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện; Ban KT – XH HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra; và thảo luận thông qua 7 Nghị quyết của kỳ họp
152.jpg
151.jpg
Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, dân chủ, kỳ họp thứ mười lăm ( kỳ họp chuyên đề ) HĐND huyện Thanh Liêm khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các tờ trình và Nghị quyết của kỳ họp; từ đó làm cơ sở triển khai nhiệm vụ thời gian tới.