Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm giao ban công tác quí III năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm giao ban công tác quí III năm 2023.
Chiều ngày 25/9, TT HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban với TT HĐND các xã, thị trấn trong huyện quí III năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – TUV, Bí thư HU, CT HĐND huyện chủ trì hội nghị.
268.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Tiến - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị 
 Chín tháng đầu năm HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra: Tổ chức tốt 2 kỳ họp, ban hành 28 Nghị quyết, quyết định nhiều nhiệm vụ quan trọng như nhiệm vụ phát triển KT-XH; kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông qua chủ trương đầu tư các dự án ... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, duy trì có hiệu quả việc giao ban quí đối với TT HĐND xã thị trấn, để nghe phản ánh các vấn đề nổi cộm, nhất là hoạt động giám sát, xử lý đơn thư của công dân. 9 tháng TT HĐND huyện, các ban HĐND huyện thực hiện 1 cuộc khảo sát, 6 cuộc giám sát; giải quyết ý kiến, kiến nghị, của cử tri, xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND huyện kịp thời, đúng quy định; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt chú trọng thực hiện kết luận sau giám sát
269.jpg
Đ/c Đinh Viết Cường - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị 
Chín tháng TT huyện đã tiếp nhận 6 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của TT HĐND các xã, thị trấn chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ dịch vụ 7%, các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, công tác hoàn thiện hạ tầng khu đấu giá đất, công tác GPMB ... 3 tháng cuối năm, TT HĐND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tổ chức "kỳ họp không giấy". Triển khai các cuộc giám sát khảo sát theo chương trình công tác năm, chú trọng các dự án trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển KT XH của huyện./