Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội CCB xã Liêm Túc huyện Thanh Liêm tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn ...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Hội CCB xã Liêm Túc huyện Thanh Liêm tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
Dự tổng kết có lãnh đạo hội CCB tỉnh, lãnh đạo ban Tuyên giáo huyện uỷ, lãnh đạo hội CCB huyện.
169.jpg
Lãnh đạo hội CCb huyện phát biểu tại hội nghị

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của Hội CCB huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng của chính quyền, phối hợp có hiệu quả với các MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội và sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, Cán bộ, hội viên hội CCB xã Liêm Túc luôn gương mẫu, đoàn kết, phát huy tốt phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ"; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; hăng hái thi đua sản xuất, tham gia xây dựng Quốc phòng - An ninh, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên và gia đình hội viên, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương . Kết quả hội đã kết nạp được 53 hội viên mới, vận động hội viên hiến 270 m2 đất thổ cư, phá  dỡ 172 m2 tường rào để làm đường giao thông nông thôn, huy động hơn 1.000 lượt ngày công thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng...Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu" giai đoạn 2024 – 2029, cán bộ hội viên hội CCB xã Liêm Túc phấn đấu hàng năm bồi dưỡng kết nạp hội viên mới từ trên 10 đồng chí, 100% tổ chức cơ sở Hội đạt TSVM, không có hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá giầu đạt từ trên 70% trở lên...

Nhân dịp này đã có 4 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.