Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họ Trần huyện Thanh Liêm Đại hội Đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin tức - Sự kiện  
Họ Trần huyện Thanh Liêm Đại hội Đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027.
Họ Trần Việt Nam huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027.    Họ Trần Việt Nam, huyện Thanh Liêm hiện có 112 chị họ, với trên 2.860 hộ, gần 14.000 nhân khẩu, họ Trần chiếm tỷ lệ 11,69% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, họ Trần huyện Thanh Liêm đoàn kết, gắn bó, đồng thuận giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giáo dục con em chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện tốt phong trào khuyến học khuyến tài, hàng năm phát thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn; các dòng họ tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM". Xây dựng văn hóa dòng họ hào khí Đông A, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ tiên nhà Trần, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, xây dựng quê hương đất nước, xây dựng họ tộc ngày càng cường thịnh và phát triển.

     Nhiệm kỳ 2022-2027, với phương châm “Đoàn kết, phát huy hào khí Đông A"; họ Trần Huyện Thanh Liêm tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tổ chức, xây dựng quỹ, giúp nhau làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, ông bà mẫu mực, góp sức xây dựng dòng họ ngày càng vững mạnh.

     Đại hội đã bầu 28 ông, bà vào Ban Chấp hành họ Trần huyện Thanh Liêm khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027, và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Nhân dịp này Họ Trần Huyện Thanh Liêm Khen thưởng 06 học sinh có thành tích cao trong học tập./​.