Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Thanh Liêm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Tin tức - Sự kiện  
HĐND huyện Thanh Liêm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18, (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Ngày 12/06 các tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 10 điểm trên địa bàn huyện.
50.jpg
47.jpg
49.jpg
48.jpg
51.jpg

họp giữa năm 2024; nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 06 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16 HĐND huyện, cử tri trên địa bàn huyện đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Đề nghị tu sửa kè tại xã Thanh Hải, cải tạo nâng cấp các nhà mạng viễn thông đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện; hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn sau sáp nhập; mở thêm các cây ATM tại các địa phương, miễn phí các dịch vụ duy trì thẻ ngân hàng cho các đối tượng chính sách; Xử lý ô nhiễm môi trường từ các nhà máy rác thải tại xã Thanh Thuỷ; nâng cấp cải tạo một số tuyến đường đã xuống cấp; kiến cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường trục chính nội đồng; cần có chế độ phụ cấp cho phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã và một số ý kiến về lĩnh vực đất đai, nhà ở.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương, đại diện các đoàn đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp thu và trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền được các đoàn tổng hợp gửi lên kỳ họp HĐND huyện sắp tới./