Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Hà Nam: Đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất đối với tín dụng chính sách xã hội.
Chính sách hỗ trợ lãi suất (HTLS) là một trong những nội dung tại kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
         Thời gian qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần hỗ trợ, sẻ chia cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách giảm bớt gánh nặng về lãi suất, giúp người dân yên tâm phục hồi và phát triển kinh tế. Theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP, đối tượng được hỗ trợ giảm lãi suất 2% là khách hàng vay vốn NHCSXH thuộc một trong các chương trình cho vay có lãi suất vay vốn trên 6%/năm như: chương trình cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay học sinh, sinh viên… Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi ngân hàng thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định.
10.jpg

         Với những giải pháp chủ động của chi nhánh NHCSXH tỉnh, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với các chương trình cho vay tại ngân hàng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống; góp phần chung tay, sẻ chia cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác giảm bớt áp lực trong sản xuất kinh doanh, vượt qua những khó khăn, từng bước phục hồi phát triển sản xuất.

         Đến nay, toàn tỉnh có hơn 28 nghìn khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được hỗ trợ giảm lãi suất theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP với dư nợ 1.173 tỷ đồng, số tiền lãi hỗ trợ là 14,2 tỷ đồng.

        Về phương thức hỗ trợ lãi suất là định kỳ hàng tháng hoặc khi khách hàng vay vốn trả nợ, NHCSXH thực hiện tính số tiền HTLS của khoản vay và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng. Đối với các khoản vay được HTLS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022 sẽ được hoàn trả cho khách hàng và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vào tháng tiếp theo (trường hợp khoản vay còn hoạt động) hoặc hoàn trả vào tài khoản tiền gửi của khách hàng (trường hợp khoản vay đã tất toán). Đối với khoản vay giải ngân từ ngày 01/6/2022, sẽ được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

        Trường hợp qua kiểm tra của NHCSXH, Kiểm toán nhà nước, Bộ tài chính và các cơ quan chức năng khác phát hiện khách hàng không đúng đối tượng hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích, NHCSXH sẽ thu hồi số tiền HTLS của khách hàng, hoàn trả lại ngân sách nhà nước./.