Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam - Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Hà Nam - Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội
Tính đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam đạt 3.335 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách tỉnh đạt 195 tỷ đồng, tăng 38,9 tỷ đồng so với đầu năm.
32.jpg

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm

Trong 4 tháng đầu năm, toàn chi nhánh đã tập trung giải ngân vốn thu nợ quay vòng và nguồn vốn mới bổ sung của trung ương, thành phố và các huyện, thị xã. Doanh số cho vay đến 30/4/2024 đạt 126,4 tỷ đồng; Doanh số thu nợ đạt 96,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 3.330 tỷ đồng, với 48.199 khách hàng đang vay vốn, tăng 128,7 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,02%, hoàn thành 63,72% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2024.

Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho hơn 2 nghìn lượt khách hàng vay vốn. Trong đó: hơn 870 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với trên 374 lượt khách hàng; hỗ trợ vốn cho 733 lượt hộ cải tạo và xây mới gần 1,5 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 45 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; cho vay 26 lượt người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất kinh doanh; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho 23 lượt khách hàng…

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.