Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án sáp nhập Trường Tiểu học Liêm Thuận với Trường THCS Liêm Thuận thành Trường tiểu học và THCS xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN VỀ SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI KHOA HỌC  
Đề án sáp nhập Trường Tiểu học Liêm Thuận với Trường THCS Liêm Thuận thành Trường tiểu học và THCS xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Đề án sáp nhập Trường Tiểu học Liêm Thuận với Trường THCS Liêm Thuận thành Trường tiểu học và THCS xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây De an 569.pdf