Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy quân sự huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Đảng ủy quân sự huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Sáng ngày 7/6, Đảng ủy quân sự huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có Đại tá Đặng Văn Hoà, UV BTV Đảng ủy quân sự tỉnh, phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh; chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Mạnh Dũng BT HU, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện.
30.jpg

Sáu tháng đầu năm 2024, Đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; phổ biến giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; hướng dẫn 16/16 xã, thị trấn thành lập chi bộ quân sự; đẩy mạnh công tác gọi công dân nhập ngũ và nhiệm vụ quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024. Chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp SSCĐ, làm mới hệ thống bia, bảng, mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện và tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt mục đích yêu cầu, an toàn tuyệt đối; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, thường xuyên nắm chắc tình hình trên địa bàn không để bị động bất ngờ.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy quân sự huyện Thanh Liêm tiếp tục tham mưu giúp HU, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2024. Tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp. Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với chuẩn bị nhân sự ĐH đảng các cấp; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu"./