Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Liêm ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Liêm ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thượng tá Trịnh Đức Thiêm – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tiến – TUV – BT HU – Bí thư Đảng ủy quân sự huyện; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – PHó BT HU – CT UBND huyện dự hội nghị.     6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Liêm đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo lực lượng vũ trang hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, hiệu quả và thiết thực như: tham mưu, đề xuất với huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác quân sự QPĐP và công tác phòng chống CoVid-19; lãnh đạo duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành 188/188 chỉ tiêu giao quân. Trong công tác xây dựng Đảng, đảng ủy quân sự huyện đã làm tốt công tác chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Cùng với những kết quả đạt được, đảng ủy quân sự huyện Thanh Liêm cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm đó là tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ được giao.

Cũng nhân dịp này, ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm đã sơ kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021./​