Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
UBND huyện vừa phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
         Theo Quyết định số 392/QĐ-UBND,ngày 7/3/2018 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch  xây dựng vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Vị trí phía Bắc giáp huyện Kim Bảng và TP Phủ Lý; phía Tây giáp huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; phía đông giáp huyện Bình Lục; phía nam giáp huyện Gia Viễn - Ninh Bình và huyện Ý Yên - Nam Định. Quy mô diện tích trên 16.491ha, quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 162.580 người; là trung tâm vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng, phát triển công nghiệp đa ngành vùng tỉnh và vùng Thủ đô, trung tâm dịch vụ thương mại, chợ đầu mối gắn với đầu mối giao thông phía nam của tỉnh và vùng đồng bằng nam sông Hồng; là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

      Đồ án còn nêu rõ: phân vùng chức năng và tổ chức không gian vùng; định hướng phát triển khu vực đô thị, quy hoạch sử dụng đất; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và lộ trình thực hiện.