Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an xã Thanh Hương tích cực tuyên truyền 10 điểm mới của Luật căn cước.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Công an xã Thanh Hương tích cực tuyên truyền 10 điểm mới của Luật căn cước.
Để người dân trong xã hiểu về một số nội dung cơ bản của Luật Căn cước 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 với 10 điểm mới. Công  an xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm đã tổ chức phát tờ rơi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và các hội đoàn thể tại các cuộc họp trong thôn, trong xã.
16.jpg

Việc tuyên truyền nhằm thông tin cho cán bộ hội viên các đoàn thể hiểu rõ 10 điểm mới của Luật căn cước, trong đó, chính thức đổi tên CCCD thành căn cước; giá trị sử dụng của thẻ CCCD, chứng minh nhân dân đã được cấp; chứng minh nhân dân 09 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ Căn cước; Mở rộng đối tượng được cấp thẻ Căn cước; cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được Quốc tịch; Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử và Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước.

Trung tá Lê Hải Hà, Trưởng Công an xã Thanh Hương cho biết: Ngày sau khi có có hiệu lực về 10 điểm mới của Luật căn cước, Lực lượng công an xã đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã về công tác tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh xã, tổ chức cấp phát hơn 500 tờ dơi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trung tá Lê Hải Hà cho biết thêm: Người dân chưa phải đi làm thẻ Căn cước theo mẫu mới mà có thể sử dụng thẻ CCCD, CMND đến hết thời hạn giá trị sử dụng quy định như trên. Cụ thể thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 1/7 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Chứng minh dân dân còn hạn còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Trường hợp thẻ CCCD, CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024. Về việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước đối với học sinh đủ 14 tuổi, theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước thì người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ Căn cước. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh điện tử. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định; người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thay cho người đó. Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có gái trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác./