Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cho vay người chấp hành xong án phạt tù: Một chính sách mới rất nhân văn

Tin tức - Sự kiện  
Cho vay người chấp hành xong án phạt tù: Một chính sách mới rất nhân văn
Khẳng định sự chung tay của Nhà nước và xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, từng bước xoá bỏ kỳ thị, xa lánh của cộng đồng xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ có những điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cộng đồng, ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là một chính sách mới, giải pháp tổng thể, thiết thực của Chính phủ để hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết những vấn đề, nhu cầu cần thiết khi tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù để họ có cơ hội được vay vốn, sớm ổn định cuộc sống.
63.jpg

Cán bộ NHCSXH huyện hướng dẫn khách hàng vay vốn tại điểm giao dịch xã.

Để tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm tích cực triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã giúp người từng lầm lỡ trở về có việc làm, thu nhập ổn định, mang lại hiệu quả tốt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg 17/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù ra đời đã kịp thời giải quyết những khó khăn trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng của rất nhiều người. Đây là một chính sách rất mới, rất nhân văn và rất có ý nghĩa đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại địa phương. Tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống.

Ngay từ khi Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg được ban hành, NHCSXH huyện Thanh Liêm đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng theo quy định, trong đó có đối tượng là người chấp hành xong hình phạt tù; phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tiếp tục rà soát danh sách các đối tượng thụ hưởng, các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ vay và giải ngân cho vay theo quy định.

Đến nay, NHCSXH huyện Thanh Liêm đã thực hiện cho vay 13 người chấp hành xong án phạt tù với số tiền 1.050 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 640 triệu đồng, nguồn vốn địa phương (Ngân sách tỉnh) là 410 triệu đồng.

Trong thời gian tới, để chính sách nhân văn này tiếp tục phát huy hiệu quả, NHCSXH huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, xã, các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị nhận ủy thác, UBND các xã rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, tổng hợp nhu cầu vay vốn. Triển khai thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời định hướng, hỗ trợ để người chấp hành xong án phạt tù chấp hành đúng cam kết khi vay vốn.

Có thể nhận thấy, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các các cấp, ngành, toàn xã hội và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tình trạng tái phạm tội để giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội đem lại cuộc sống bình yên trên địa bàn./.