Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm với mô hình “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động”

Tin tức - Sự kiện  
Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm với mô hình “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động”
Mô hình “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động” của Phòng giao dịch Ngân hàng chính xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm là một trong những mô hình được Đảng ủy chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam công nhận là mô hình “tiêu biểu”, đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.     Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ NHCSXH huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị, Nghị Quyết và các chuyên đề. Hàng năm, tập thể và các cá nhân tại đơn vị đăng ký làm theo tấm gương của Bác với các nội dung cụ thể, rõ ràng, không chung chung, có hiệu quả thiết thực gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân. Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị luôn khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên tích cực trong các hoạt động nghiên cứu đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào hoạt động thực tế để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

     Mô hình “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động'' của phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm được đơn vị thực hiện từ năm 2018. Qua 4 năm thực hiện mô hình, đơn vị đã có 08 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận. Trong đó, năm 2018 có 3 sáng kiến được cấp có thểm quyền công nhận gồm: Sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng"; sáng kiến “Một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ gia hạn nợ, nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn" và sáng kiến “Một số giải pháp trong công tác tuyên truyền nhằm tăng tỷ lệ tổ viên thực hành tiết kiệm định kỳ hàng tháng thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn.  Năm 2019 có 2 sáng kiến với các nội dung “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác" và “Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đến hạn". Năm 2020, sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn". Năm 2021, 02 sáng gồm: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn ủy thác đầu tư từ Ngân sách địa phương " và “Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ thu nợ gốc tại Điểm giao dịch xã của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm".

     Các sáng kiến là những sản phẩm được tạo ra từ các hoạt động thực tiễn, được rút kinh nghiệm, được áp dụng chọn lọc và phát huy có hiệu quả tại đơn vị, góp phần tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác và tăng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và các cá nhân tại đơn vị. Từ năm 2019 cho đến nay, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng không ngừng được củng cố và nâng cao. Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thanh Liêm đến 18/5/2022 đạt 412 tỷ 880 triệu đồng , nợ quá hạn là 406 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,10% trên tổng dư nợ. Tổng dư nợ tăng 120 tỷ 530 triệu đồng (so với năm 2018), nợ quá hạn giảm 478 triệu đồng (tỷ lệ giảm 0,20%). Thông qua việc áp dụng thực hiện các sáng kiến, NHCSXH huyện đã hỗ trợ vốn kịp thời cho trên 7.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống; giúp cho 360 học sinh sinh viên có đủ điều kiện học tập; góp phần xây dựng, sửa chữa cho trên 14.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường; xây dựng 63 căn nhà ở xã hội cho người lao động làm việc trong và ngoài khu công nghiệp và các đối tượng chính sách khác; Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 1.300 lao động tại nông thôn, … Góp phần cùng các cấp, các ngành giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện xuống còn 2,15 %, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 2,8%.

     Từ những kết quả được áp dụng của mô hình: “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động''. Tập thể và nhiều cá nhân tại đơn vị được ghi nhận thành tích, được khen thưởng. Đặc biệt, năm 2020 tập thể đơn vị và 02 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2020 (QĐ số 111/QĐ - UBND ngày 19/01/2021); Được Thống đốc NHNN Việt Nam tặng Bằng khen tại Quyết định số 1796/QĐ- NHNN ngày 16/11/2021 và nhiều giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm. Từ năm 2019 cho đến nay, Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Liêm luôn là đơn vị tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam khen thưởng.

      Từ thực tiễn và kết quả đạt được, Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm nhận thấy hiệu quả thiết thực trong việc phát động học tập và làm theo lời Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện cụ thể, chi tiết đến mỗi cán bộ, đảng viên. Việc “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động'' là việc mà mỗi cơ quan, đơn vị nên làm và cần làm thường xuyên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, qua đó tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tạo khí thế hăng say, phấn khởi và động lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.