Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm.
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm quí II/2024. đại tá Đặng Văn Hoà, UV BTV Đảng ủy quân sự tỉnh, phó chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
32.jpg

Tại hội nghị đối thoại dân chủ, cán bộ, nhân viên BCH QS huyện Thanh Liêm đã phản ánh, kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến các vấn đề thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chính sách xã hội, công tác bảo đảm hậu cần, quân trang quân nhu, vật chất phục vụ nhiệm vụ của lực lượng vũ trang cũng như đời sống của cán bộ, nhân viên...

Tiếp thu, trả lời tại hội nghị đối thoại dân chủ, Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên BCH QS huyện Thanh Liêm, đồng thời trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền, những ý kiến không thuộc thẩm quyền đồng chí phân loại chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy cấp đó có trách nhiệm giải quyết dứt điểm, cụ thể từng việc, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị cũng như nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, nhân viên. Từ đó nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./