Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban thường vụ huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị

Tin tức - Sự kiện  
Ban thường vụ huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị
Sáng ngày 25/6 Ban thường vụ huyện ủy Thanh Liêm đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo đề cương báo cáo chính trị của BCH đảng bộ huyện khóa XXX trình đại hội đảng bộ huyện khóa XXXI nhiệm kỳ 2025-2030. Đ/c Hoàng Mạnh Dũng BT huyện ủy chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
07.jpg
Tại hội nghị các thành viên BTV đã nghiên cứu kỹ và cho ý kiến đóng góp đối với 8 văn bản quan trọng. Trong đó đặc biệt chú ý là: Dự thảo chi tiết đề cương báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khoá XXX trình ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024... Các ý kiến đóng góp tập trung vào các nội dung như: Chỉ tiêu phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu huyện đạt đô thị loại IV, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, công tác cán bộ, công tác giải quyết việc làm cho quân nhân hết thời gian nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Điều chỉnh thể thức, câu từ văn bản, cấu trúc của các dự thảo...Để đảm bảo tiến độ thời gian đại hội Đảng các cấp, BTV huyện ủy đã giao văn phòng huyện ủy tiếp thu tổng hợp và chỉnh sửa trình BTV ký trước khi ban hành theo quy trình./. ​