Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Tin tức - Sự kiện  
Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Từ ngày 19-22/4/2022, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát do đồng chí: Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát. Tham dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Thanh tra huyện, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện; các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND, Thường trực UB MTTQ xã và cán bộ chuyên môn các xã được giám sát.     Từ năm 2020 đến hết quý I năm 2022, các xã, thị trấn trong huyện đã đề cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Công tác tiếp dân tại các xã, thị trấn đã được thực hiện theo quy định của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã được lãnh đạo các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm; trong mốc thời gian đoàn giám sát, các vụ việc đã được giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

     Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị được giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên BTV HU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm; đề nghị các xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; kịp thời rà soát, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; trên cơ sở đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gắn với tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, rễ phát sinh tiêu cực; tiếp tục rà soát, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện nghiêm chế độ đối với cán bộ tiếp dân; chú trọng chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ, lăng lực công tác, đảm bảo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, với phương châm giải quyết phải xong việc, được việc và đảm bảo hiệu quả cao, góp phần giữ vững ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cơ sở./.