Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm Tổng kết hoạt động năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm Tổng kết hoạt động năm 2023
Chiều ngày 10/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm Tổng kết hoạt động năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện dự và chủ trì Hội nghị.
130.jpg
Toàn cảnh buổi hội nghị 
Trong năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho vay đạt 211.853 triệu đồng cho gần 4.000 hộ vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Đến cuối năm 2023 tổng dư nợ là 539.978 triệu đồng; đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. So với đầu năm tăng 84.255 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 18,48%. Qua kiểm tra, theo dõi, các hộ vay vốn của Ngân hàng đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, đã trả lãi và gốc đúng kỳ hạn, do vậy nợ quá hạn đến nay còn 0,09%. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch đã triển khai dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH đến Thành viên Ban đại diện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, khách hàng có quan hệ tín dụng tại ngân hàng và các cá nhân khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH. Đến nay, đã có trên 800 khách hàng đăng ký, cài đặt sử dụng dịch vụ tại NHCSXH huyện.
131.jpg
Đồng chí Trần Văn Quân, HUV, Phó CT UBND huyện, Trưởng ban đại diện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo người dân tiếp cận được nguồn vốn đúng đối tượng và phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ dân; quan tâm đôn đốc nợ quá hạn và công tác thu hồi vốn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trước mắt phấn đấu Hoàn thành 100% kế hoạch nhận vốn ủy thác từ Ngân sách huyện ngay trong tháng 01/2024. Dư nợ tín dụng đạt trên 99,5% kế hoạch, các đối tượng chính sách, có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời.Tỷ lệ nợ quá hạn luôn duy trì ở mức dưới 0,10%; Tỷ lệ thu nợ cuối kỳ đạt trên 97%. Tỷ lệ thu nợ đến hạn theo phân kỳ đạt từ 10% trở lên. Không phát sinh tăng tổ xếp loại Trung bình và tổ xếp loại yếu./