Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Nam kiểm tra việc triển khai tín dụng chính sách tại xã Thanh Hương, hu...

Thông tin cần biết  
Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Nam kiểm tra việc triển khai tín dụng chính sách tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
Thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát số 11/BĐD HĐQT- KTGS ngày 22/02/2023 của Ban đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam năm 2023, với vai trò thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, sáng ngày 13/11/2023 Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách đối với UBND xã Thanh Hương- huyện Thanh Liêm
101.jpgÔng Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát tại xã Thanh Hương

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thanh Hương, trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. UBND xã căn cứ nhu cầu thực tế của các thôn để phân bổ nguồn vốn hợp lý. Đến nay, xã có 4 hội đoàn thể nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên với 18 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ trên 51,4 tỷ đồng, tăng 7,9 tỷ đồng so với đầu năm. UBND xã  đã chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp với các Tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc các hộ vay trả nợ gốc, lãi hàng tháng và tham gia gửi tiết kiệm đúng quy định. Công tác bình xét cho vay đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định và luôn đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng. Do đó, trong nhiều năm qua UBND xã đã duy trì tốt chất lượng tín dụng, không có nợ quá hạn. Nhìn chung các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả vốn vay, các đối tượng chính sách trên địa bàn xã có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thanh Liêm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hương trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; đồng thời đề nghị UBND xã, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục bám sát những chỉ tiêu cấp trên giao, có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là ở các xã, các hội, các tổ có chất lượng thấp… không ngừng phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân./.