Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023

Thông tin cần biết  
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023
07.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, Bí thư HU, CT HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Chín tháng đầu năm, BCH, BTV Huyện ủy Thanh Liêm đã ban hành 3 Nghị quyết, 12 chương trình, 11 Chỉ thị, đề án, thông tri, 135 quy định, 60 kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, thực hiện hiệu quả, 9 tháng đã mở 06 lớp bồi dưỡng LLCT cho trên 300 học viên, kết nạp 155 đảng viên mới, đạt 103,3% KH năm; điều động luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý ở 11 cơ quan, đơn vị; hoàn thành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý giữa, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tình hình KT-XH của huyện cơ bản ổn định và phát triển, công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng, đạt 77% kế hoạch, thu ngân sách tăng 124% so với cùng kỳ; tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tình hình ANCT, TTATXH được bảo đảm, chỉ đạo tốt các điều kiện phục vụ diễn tập chiến đấu trong KVPT huyện.

3 tháng cuối năm, BCH Đảng bộ huyện Thanh Liêm tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, XD NTM nâng cao năm 2023. Tiếp tục sắp xếp luân chuyển kiện toàn bổ sung cấp ủy và kiện toàn cán bộ lãnh đạo diện BTV HU quản lý. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

08.jpg
Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định bổ sung uỷ viên BCH đảng bộ huyện, UV BTV HU, nhiệm kỳ 2020-2025./