Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về các phòng chuyên môn thuộc huyện

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn  
Thông tin về các phòng chuyên môn thuộc huyện


Thông tin về các phòng chuyên môn thuộc huyện

   

TTCHỨC DANHHỌ VÀ TÊNDI ĐỘNGĐịa chỉ thư điện tử
IVăn phòng Cấp ủy và Chính quyền
1Chủ tịch HĐND huyệnNguyễn Minh Tiến 0912055020nguyenminhtien@hanam.gov.vn
2Chủ tịch UBND huyệnHoàng Mạnh Dũng0912703835hoangmanhdung@hanam.gov.vn
3Phó Chủ tịch UBND Lại Thị Ngọc Trâm0982914799 laithingoctram@hanam.gov.vn
4Phó Chủ tịch UBNDTrần Văn Quân0988895647tranvanquan@hanam.gov.vn
5Phó Chủ tịch HĐND huyệnĐinh Viết Cường0912429758 dinhvietcuong@hanam.gov.vn
6Phó Ban pháp chế Trần Thị Tuấn Anh 0357339664tranthituananh@hanam.gov.vn
7Phó Ban kinh tếNguyễn Thị Thu Hiền0906123383nguyenthithuhien@hanam.gov.vn
8Chánh Văn phòngPhạm Đăng Vinh0916144970phamdangvinh@hanam.gov.vn
9Phó Chánh Văn phòngPhạm Thị Thu Hằng0976025458phamthithuhang@hanam.gov.vn
10Phó Chánh Văn phòngTrần Văn Phương0948099921tranvanphuong@hanam.gov.vn
11Phó Chánh Văn phòngThạch Thị Kim Thanh0989725529thachthikimthanh@hanam.gov.vn
II/Phòng Lao động TBXH
1Trưởng phòngBùi Trọng Quỳnh0943926126buitrongquynh@hanam.gov.vn
2Phó phòngĐinh Văn Tuấn0382932432dinhvantuana@hanam.gov.vn
III/Thanh tra 
1Chánh thanh traNguyễn Trọng Tuệ0984610251nguyentrong tue@hanam.gov.vn
2Phó Chánh thanh traLê Văn Đậu0979770271levandau@hanam.gov.vn
3Phó Chánh thanh traNguyễn Hồng Cường0912220028nguyenhongcuong@hanam.gov.vn
IVPhòng Nông nghiệp & PTNT 
1Trưởng phòngTrần Quyết Thắng0983429955tranquyetthang@hanam.gov.vn
2Phó PhòngĐỗ Thị Thanh Nga0989138289dothithanhnga@hanam.gov.vn
VPhòng Tài nguyên môi trường
1Phó phòngĐỗ Văn Trường0904569766 dovantruong@hanam.gov.vn
2Phó PhòngLại Thị Hiên0375902676laithihien@hanam.gov.vn
VIPhòng Kinh tế và hạ tầng
1Trưởng phòngNguyễn Triều Dương0947049432nguyentrieuduong@hanam.gov.vn
VIIPhòng Tài chính kế hoạch
1Trưởng phòngĐinh Thị Phương Lê0916019780 dinhthiphuongle@hanam.gov.vn
2Phó phòngLại Văn Quý0982714968laivanquy@hanam.gov.vn
VIIIPhòng Giáo dục
1Phó phòngTrần Thị Phương0919964296tranthiphuong@hanam.gov.vn
2Phó phòngNguyễn Văn Bính 0912283312nguyenvăn binhb@hanam.gov.vn
3Phó PhòngDương Thị Thu Hiền0948090088duongthithuhien@hanam.gov.vn
IX/Đài truyền thanh
1Trưởng ĐàiĐỗ Mạnh Cường0912078029domanhcuongb@hanam.gov.vn
Phó Trưởng đàiĐoàn Thị Tâm0914860213doanthitam@hanam.gov.vn
XPhòng Văn Hóa TT
1Trưởng phòngTrần Hữu Tuyến      0915612168 tranhuutuyen@hanam.gov.vn
2Phó PhòngNguyễn Thị Phượng 0914702843nguyenthiphuong@hanam.gov.vn
XIPhòng Nội vụ   
1Trưởng phòngĐặng Như Thọ 0383827522dangnhutho@hanam.gov.vn
2Phó phòngNguyễn Hồng Ngọc0983215199nguyenhongngoc@hanam.gov.vn
XIIPhòng Tư pháp   
1Trưởng phòngNguyễn Ngọc Bình0903485909nguyenngocbinh@hanam.gov.vn
2Phó phòngĐinh Thị Huê0973688030dinhthihue@hanam.gov.vn
XIIIPhòng Y tế   
 1Trưởng phòngBùi Văn Hiệu0989318703buivanhieu@hanam.gov.vn
XIVTrung tâm VH-TT   
1Giám đốcCù Thị Hiền0912513628cuthihien@hanam.gov.vn

​