UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 38/2020

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
14/09/2020
07:00-11:00 - Huyện đoàn tổ chức Hội nghị họp Ban Chấp hành kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên BCH, BTV Huyện đoàn. Đ/c Thành - Phó Bí thư HU Phòng họp Tầng III nhà A1
07:00-11:00 - Hội nghị giải quyết vướng mắc đất dịch vụ 7% trên địa bàn thị trấn Kiện Khê. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Phòng họp Tầng III nhà A3
13:30-17:00 - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Sơn - PCVP Phòng họp Tầng III nhà A1
Thứ 3
15/09/2020
07:00-17:00 - Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Vinh - P.CVP Trụ sở tiếp công dân
13:30-17:00 - Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Liêm Sơn về giải quyết đơn thư. Đ/c Thành - Phó Bí thư HU Đ/c Vinh - P.CVP Xã Liêm Sơn
Thứ 4
16/09/2020
07:00-11:00 - Hội nghị giải quyết tồn tại, vướng mắc dự án vườn thuốc, xã Thanh Hà. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Phòng họp Tầng III nhà A1
07:00-11:00 - Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại xã Liêm Cần. TT HĐND Xã Liêm Cần
13:30-17:00 - Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại thị trấn Tân Thanh. TT HĐND Thị trấn Tân Thanh
Thứ 5
17/09/2020
07:00-11:00 - Hội thảo lấy ý kiến góp ý kết quả thực hiện Đề án đất lúa của các xã, thị trấn thuộc phạm vi Đề án.
07:00-11:00 - Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại xã Thanh Hương. TT HĐND Xã Thanh Hương
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Giao ban khối Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Sơn - PCVP Phòng họp Tầng III nhà A1
Thứ 6
18/09/2020
07:00-11:00 - Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại xã Liêm Túc. TT HĐND Xã Liêm Túc
07:00-11:00 - Họp BCĐ TD ĐKXD ĐSVH huyện. Đ/c Trâm - Phó CT Phòng họp Tầng III nhà A1
13:30-17:00 - Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại xã Liêm Sơn. TT HĐND Xã Liêm Sơn
Thứ 7
19/09/2020
07:00-11:00 - Dự Lễ đón nhận Quyết định công nhận huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. TTHU Đ/c Sơn - PCVP Huyện Lý Nhân
Chủ nhật
20/09/2020
13:30-17:00 - Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ ngày 20-9 đến 22/9/2020). TTHU, HĐND, LĐUBND TT NVH tỉnh

Ghi chú

Ghi chú: - Sáng ngày 11/9/2020: UBMTTQ huyện tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Khu dân cư tự quản” thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên. - Chiều ngày 14/9/2020: Hội Phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho hội viên (PH tầng III - Nhà A2). - Ngày 23/9/2020: Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân thường kỳ.