Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Kinh tế xã hội Thông tin quy hoạch  
28/11/2022
Sáng ngày 28/11/2022, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị Công bố Đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị.
26/11/2022
Sáng ngày 25/11/2022. Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị nghe Ủy ban nhân dân huyện, đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch chung xây dựng 05 xã gồm: Thanh Hải, Thanh Tân, Thanh Nghị, Thanh Thủy và Liêm Túc, huyện Thanh Liêm đến năm 2030.
10/09/2019
HĐND xã Thanh Lưu và Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, khóa 18 nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp bất thường sáp nhập 2 xã thành thị trấn Tân Thanh.
19/03/2019
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II, tỉnh Hà Nam.
18/07/2018
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thanh Liêm