Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 351/TB-UBND 28/07/2021 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND huyện, Nhiệm kỳ 2021 - 2026​ UBND huyện
2 1666/2021/QĐ-UBND 15/07/2021 Quyết định về việc Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, Nhiệm kỳ 2021 - 2026​ UBND huyện
3 704/UBND 12/07/2021 Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phòng chống dịch bện Covid -19​ UBND huyện
4 CV 703 09/07/2021 ​V/v báocáo nhanh, khai y tế cá nhân, quét mã QR tích hợptrên phần mềm “đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến”​ UBND huyện
5 646/KH-UBND 29/06/2021 Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) huyện Thanh Liêm năm 2021​ UBND huyện
6 647/KH-UBND 29/06/2021 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Liêm​ UBND huyện
7 896/QĐ-UBND 23/06/2021 Quyết định về việc khen thưởng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020​ UBND huyện
8 620/UBND 23/06/2021 Công văn về việcđăng ký thông tin bổ sung kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến​ UBND huyện
9 582/UBND 17/06/2021 Công văn về việcbáo cáo kết quả cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử​ UBND huyện
10 870/QĐ-UBND 16/06/2021 Quyết định thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 đối với một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện​ UBND huyện
11 133/BC-UBND 15/06/2021 Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2021​ UBND huyện
12 839/QĐ-UBND 09/06/2021 Quyết định về việc khen thưởng Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026​ UBND huyện
13 517/UBND 04/06/2021 Công văn về việctăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt, bão năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Liêm.​ UBND huyện
14 481/UBND-VP 27/05/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19​ UBND huyện
15 706/QĐ-UBND 13/05/2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 huyện Thanh Liêm​ UBND huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page