Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2019
Ngày hết hạn 30/05/2019
Trích yếu nội dung

 

​Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -  xã hội   tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội  tháng 6 năm 2019​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.