Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát tiển kinh tế xã hội Quý I năm 2019
Ngày hết hạn 29/03/2019
Trích yếu nội dung Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát tiển kinh tế xã hội Quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.